CEL PROJEKTU

Celem projektu FUSAR jest opracowanie teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych podstaw systemu wspierania decyzji w ochronie pszenicy przed fuzariozą kłosa.WYNIKI POLOWE
System FUSAR chroni środowisko i jest wysoce opłacalny ekonomicznie

Organizacje zainteresowane wykorzystaniem systemu FUSAR zapraszamy do współpracy!

Schemat polowe


Tabelka polowe
Copyright © Instytut Genetyki Roślin PAN