CEL PROJEKTU

Celem projektu FUSAR jest opracowanie teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych podstaw systemu wspierania decyzji w ochronie pszenicy przed fuzariozą kłosa.



Wyniki

JUŻ WKRÓTCE WYNIKI



Copyright © Instytut Genetyki Roślin PAN