CEL PROJEKTU

Celem projektu FUSAR jest opracowanie teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych podstaw systemu wspierania decyzji w ochronie pszenicy przed fuzariozą kłosa.Fusarium poae

Gatunek występujący na całym świecie, lecz spotykany głównie w rejonach klimatu umiarkowanego. Najczęściej jest izolowany z nasion i źdźbeł zbóż oraz innych traw. Występuje również sporadycznie na owocach cytrusowych, oraz jako saprofit glebowy. Jest słabym patogenem zbóż, jednakże w dużym nasileniu może powodować deformacje kwiatostanów.

Kultury F. poae (zdj. 1) na pożywce PDA cechują się bardzo szybkim wzrostem, osiągając średnicę 7,5-8 cm w ciągu 4 dni. Grzybnia powietrzna jest obfita, „włochata”, na początku barwy białej, z wiekiem zmieniająca kolor na różowy lub brązowawy. Część kultur posiada charakterystyczny słodkawy zapach, przypominający nieco przejrzałe brzoskwinie. Konidiofory są rozgałęzione, lub nierozgałęzione, grube i krótkie, zakończone monofialidami. Oglądane pod mikroskopem przypominają nieco kiście winogron. Sporodochia tworzą się bardzo rzadko i tylko u niektórych izolatów. Zarodnikowanie następuje dosyć szybko.

Mikrokonidia (zdj. 2) występują licznie, mają kształt kulisty lub owalny z wyraźnym wyrostkiem. Są one najczęściej jednokomórkowe, rzadko dwukomórkowe. Wymiary mikrokonidiów wynoszą 5-10 x 5-8 mikrometrów. Makrokonidia wykształcają się bardzo rzadko. Są krótkie (18-38 µm) i dość grube (3,5 – 7 µm), mogą mieć kształt prosty lub lekko wygięty. Najczęściej 3-przegrodowe, chociaż występują również zarodniki z 4-6 przegrodami. Komórki szczytowe są wygięte i zwężające się, natomiast komórki bazalne posiadają wyraźnie wykształconą stópkę.

Chlamydospory formują się dosyć rzadko i tylko u niektórych izolatów. Występują w skupiskach lub w łańcuchach, najczęściej w starszych koloniach.

Nie jest znane stadium doskonałe Fusarium poae.

Kultury F. poae na pożywce SNA

Zdj. 1. Kultury F. poae na pożywce SNA


Mikrokonidia oraz makrokonidium F. poae, powiększenie 400x

Zdj. 2 Mikrokonidia oraz makrokonidium F. poae, powiększenie 400xCopyright © Instytut Genetyki Roślin PAN