CEL PROJEKTU

Celem projektu FUSAR jest opracowanie teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych podstaw systemu wspierania decyzji w ochronie pszenicy przed fuzariozą kłosa.Wyniki

JUŻ WKRÓTCE WYNIKICopyright © Instytut Genetyki Roślin PAN