CEL PROJEKTU

Celem projektu FUSAR jest opracowanie teoretycznych, metodycznych i organizacyjnych podstaw systemu wspierania decyzji w ochronie pszenicy przed fuzariozą kłosa.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
GRZYBY FUSARIUM

Grzyby rodzaju Fusarium należą do gromady workowców (Ascomycota), rodziny gruzełkowatych (Nectriaceae). Są grzybami strzępkowymi, występującymi na całym świecie.

SKUTKI CHOROBY

Fuzarioza kłosów przyczynia się nie tylko do strat plonu nasion, lecz także powoduje pogorszenie ich jakości. Typowymi objawami fuzariozy kłosów jest bielenie plew i całych kłosów.

MYKOTOKSYNY

Mykotoksyny są metabolitami wtórnymi grzybów, toksycznymi dla człowieka i zwierząt. Niektóre z nich mogą wykazywać aktywność fitotoksyczną i antybiotyczną.Copyright © Instytut Genetyki Roślin PAN